معرفی رشته های دانشگاهی زیر گروه تجربی به داوطلبان این کنکور کمک شایانی در انتخاب رشته می کند.
غالب دانش آموزان ما شناخت کامل و درستی از رشته های دانشگاهی ندارند.
و در خوشبینانه ترین حالت، تنها آگاهی هایی جزئی از رشته های معروف دارند.

معرفی رشته های دانشگاهی زیر گروه تجربی

برای آنکه یک انتخاب رشته موفق داشته باشید و از انتخاب های خود اطمینان حاصل کنید لازم است که:
پیش از هرگونه اقدام به انتخاب رشته نسبت به رشته های دانشگاهی زیر گروه مورد نظر خود شناخت کافی به دست بیاورید.
که معرفی رشته های دانشگاهی زیر گروه تجربی به شما در این زمینه کمک می کند.

انتخاب رشته بر اساس علاقه و استعداد تنها در صورتی میسر می گردد که رشته های مورد نظر و شرایط تحصیلی و شغلی آنها را بشناسید.
تا بتوانید از صحت علاقه خود آگاه شوید، معرفی رشته های دانشگاهی زیر گروه تجربی به شما در این مسیر کمک می کند.

برای مثال:
دانش آموزان بسیاری علاقه به رشته دندانپزشکی دارند در صورتیکه از نام واحدهای درسی آن نیز آگاه نیستند.
داوطلبان کنکور تجربی باید به دنبال مشاوری باشند که به معرفی رشته های دانشگاهی زیر گروه تجربی بپردازد و بازار کار رشته های مختلف را برای آنها شرح دهد.

لیست رشته های دانشگاهی زیر گروه تجربی به همراه زیر گروه آنها، مقطع تحصیلی و نوع گزینش بدین ترتیب می باشد:

 1. پزشکی-۱-دکتری عمومی-ناحیه‌ ای
 2. داروسازی-۲-دکتری عمومی-ناحیه‌ ای
 3. دامپزشکی-۱-دکتری عمومی-قطبی
 4. دکتری پیوسته بیوتکنولوژی-۱-دکتری پیوسته-کشوری
 5. دندانپزشکی-۱-دکتری عمومی-ناحیه‌ ای
 6. کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد-۴-کارشناسی ارشد-کشوری
 7. ادیان و مذاهب-۴-کارشناسی-کشوری
 8. اعضای مصنوعی -۱-کارشناسی-کشوری
 9. بینایی‌ سنجی -۱-کارشناسی-کشوری
 10. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی-۵-کارشناسی-کشوری
 11. پرستاری-۱-کارشناسی-استانی
 12. تاریخ اسلام-۴-کارشناسی-کشوری
 13. علوم ورزشی-۵-کارشناسی-کشوری
 14. تربیت مربی عقیدتی سیاسی-۵-کارشناسی-کشوری
 15. حسابداری-۴-کارشناسی-ناحیه‌ ای
 16. آموزش تربیت بدنی-۵-کارشناسی-کشوری
 17. مدیریت مناطق خشک و بیابانی-۵-کارشناسی-کشوری
 18. دبیری زیست‌ شناسی-۱-کارشناسی-کشوری
 19. دبیری شیمی-۲-کارشناسی-کشوری
 20. روانشناسی-۱-کارشناسی-قطبی
 21. زبان و ادبیات عربی-۴-کارشناسی-کشوری
 22. شنوایی‌ شناسی-۱-کارشناسی-کشوری
 23. شیمی کاربردی-۲-کارشناسی-ناحیه‌ ای
 24. علوم اقتصادی-۴-کارشناسی-قطبی
 25. علوم انتظامی-۴-کارشناسی-کشوری
 26. علوم تغذیه-۱-کارشناسی-کشوری
 27. علوم سیاسی-۵-کارشناسی-کشوری
 28. علوم قضایی-۴-کارشناسی-کشوری
 29. علوم و صنایع غذایی-۱-کارشناسی-کشوری
 30. فیزیوتراپی -۱-کارشناسی-قطبی
 31. کار درمانی-۱-کارشناسی-کشوری
 32. علم اطلاعات و دانش‌ شناسی-۴-کارشناسی-قطبی
 33. کتابداری در شاخه پزشکی-۵-کارشناسی-قطبی
 34. گفتار درمانی-۱-کارشناسی-کشوری
 35. مامایی-۱-کارشناسی-استانی
 36. مددکاری اجتماعی-۵-کارشناسی-کشوری
 37. معارف اسلامی-۴-کارشناسی-کشوری
 38. مهندسی فضای سبز-۵-کارشناسی-کشوری
 39. اتاق عمل -۱-کارشناسی-استانی
 40. کاردانی بهداشت حرفه‌ ای-۲-کاردانی-استانی
 41. کاردانی بهداشت محیط-۲-کاردانی-استانی
 42. کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی-۱-کاردانی-استانی
 43. کاردانی تکنولوژی پرتو درمانی-۱-کاردانی-استانی
 44. تکنولوژی پرتو شناسی-۱-کارشناسی-ناحیه‌ ای
 45. کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی-۵-کاردانی-استانی
 46. کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی-۵-کاردانی-استانی
 47. کاردانی تکنولوژی جنگل‌ داری-۵-کاردانی-استانی
 48. کاردانی تکنولوژی چوب-۵-کاردانی-استانی
 49. کاردانی تکنولوژی شیلات-۵-کاردانی-استانی
 50. کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی-۵-کاردانی-استانی
 51. کاردانی تکنولوژی محیط زیست-۵-کاردانی-استانی
 52. کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیز داری-۵-کاردانی-استانی
 53. کاردانی تکنولوژی مواد غذایی-۵-کاردانی-استانی
 54. کاردانی علمی-کاربردی تولید و بهره‌ برداری از گیاهان دارویی و معطر-۵-کاردانی-استانی
 55. کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی-۴-کاردانی-استانی
 56. علوم آزمایشگاهی-۱-کارشناسی-استانی
 57. کاردانی امور بانکی-۴-کاردانی-استانی
 58. کاردانی امور بیمه-۴-کاردانی-استانی
 59. کاردانی امور دولتی-۴-کاردانی-استانی
 60. کاردانی امور مالی و مالیاتی-۴-کاردانی-استانی
 61. کاردانی تربیت معلم قرآن مجید-۴-کاردانی-استانی
 62. کاردانی حسابداری-۴-کاردانی-استانی
 63. کاردانی دامپزشکی-۱-کاردانی-استانی
 64. کاردانی شیمی-۲-کاردانی-استانی
 65. کاردانی علمی – کاربردی پرورش اسب-۵-کاردانی-کشوری
 66. کاردانی علوم انتظامی-۴-کاردانی-کشوری
 67. کاردانی فوریت‌ های پزشکی-۱-کاردانی-استانی
 68. کاردانی علم اطلاعات و دانش‌ شناسی-۴-کاردانی-استانی
 69. کاردانی مامایی-۱-کاردانی-استانی
 70. کاردانی علمی-کاربردی امور زراعی و باغی-۵-کاردانی-استانی
 71. کاردانی علمی-کاربردی پرورش زنبور عسل-۵-کاردانی-استانی
 72. کاردانی مدارک پزشکی-۴-کاردانی-استانی
 73. هوشبری-۱-کارشناسی-استانی
 74. علوم و مهندسی خاک-۵-کارشناسی-ناحیه‌ ای
 75. مهندسی زراعت و اصلاح نباتات-۵-کارشناسی– قطبی
 76. مهندسی علوم باغبانی-۵-کارشناسی-ناحیه‌ ای
 77. مهندسی علوم دامی-۵-کارشناسی– قطبی
 78. علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)-۵-کارشناسی – قطبی
 79. مهندسی گیاه‌ پزشکی-۵-کارشناسی-ناحیه‌ ای
 80. مهندسی شیلات-۵-کارشناسی-کشوری
 81. علوم و مهندسی محیط زیست-۵-کارشناسی – قطبی
 82. مهندسی مرتع و آبخیز داری-۵-کارشناسی-ناحیه‌ ای
 83. مهندسی چوب و کاغذ-۵-کارشناسی-کشوری
 84. زیست‌ شناسی سلولی و مولکولی-۱-کارشناسی-کشوری
 85. فقه و حقوق حنفی-۴-کارشناسی-کشوری
 86. فقه و حقوق شافعی-۴-کارشناسی-کشوری
 87. فلسفه و عرفان اسلامی-۴-کارشناسی-کشوری
 88. مدیریت فرهنگی هنری-۴-کارشناسی-کشوری
 89. مدیریت بازرگانی-۴-کارشناسی-ناحیه‌ ای
 90. مدیریت و بازرگانی دریایی-۴-کارشناسی-کشوری
 91. مدیریت امور بانکی-۴-کارشناسی-کشوری
 92. مدیریت بیمه-۴-کارشناسی-کشوری
 93. مدیریت بیمه اکو-۴-کارشناسی-کشوری
 94. مدیریت جهانگردی-۴-کارشناسی-کشوری
 95. مدیریت دولتی-۴-کارشناسی – قطبی
 96. مدیریت صنعتی-۴-کارشناسی-قطبی
 97. مدیریت امور گمرکی-۴-کارشناسی-کشوری
 98. مدیریت هتلداری-۴-کارشناسی-کشوری
 99. کاردانی مدیریت صنعتی-۴-کاردانی-استانی
 100. ادیان و عرفان-۴-کارشناسی-کشوری
 101. مدیریت مالی-۴-کارشناسی-کشوری
 102. ترویج و آموزش کشاورزی-۵-کارشناسی-کشوری
 103. مهندسی جنگلداری-۵-کارشناسی-کشوری
 104. زیست‌ شناسی-۱-کارشناسی – قطبی
 105. فقه و حقوق امامی-۴-کارشناسی-کشوری
 106. مدیریت اطلاعات و ارتباطات-۴-کارشناسی-کشوری
 107. کاردانی مدیریت بازرگانی-۴-کاردانی-استانی
 108. زمین‌شناسی-۳-کارشناسی-ناحیه‌ ای
 109. مدیریت کسب و کارهای کوچک-۴-کارشناسی-کشوری
 110. فقه و حقوق اسلامی-۴-کارشناسی-کشوری
 111. کاردانی شیمی آزمایشگاهی-۲-کاردانی-استانی
 112. علوم قرآن و حدیث-۴-کارشناسی-کشوری
 113. فقه و مبانی حقوق اسلامی-۴-کارشناسی-کشوری
 114. فلسفه و حکمت اسلامی-۴-کارشناسی-کشوری
 115. فلسفه و کلام اسلامی-۴-کارشناسی-کشوری
 116. تاریخ و تمدن ملل اسلامی-۴-کارشناسی-کشوری
 117. فقه شافعی-۴-کارشناسی-کشوری
 118. معارف اسلامی و علوم تربیتی-۴-کارشناسی-کشوری
 119. کاردانی مدیریت گمرکی-۴-کاردانی-استانی
 120. مهندسی بهداشت حرفه‌ ای-۲-کارشناسی-کشوری
 121. بهداشت عمومی-۲-کارشناسی-کشوری
 122. تکنولوژی پزشکی هسته‌ ای-۲-کارشناسی-کشوری
 123. فناوری اطلاعات سلامت-۲-کارشناسی-کشوری
 124. ساخت پروتزهای دندانی-۱-کارشناسی-کشوری
 125. مهندسی بهداشت محیط-۲-کارشناسی-ناحیه‌ ای
 126. تکنولوژی پرتو درمانی-۱-کارشناسی-کشوری
 127. کاردانی علمی-کاربردی امور اراضی-۵-کاردانی-استانی
 128. بهداشت موادغذایی-۱-کارشناسی-کشوری
 129. بهداشت و بازرسی گوشت-۱-کارشناسی-کشوری
 130. مهندسی زیست فناوری کشاورزی-۵-کارشناسی-کشوری
 131. کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی-۵-کاردانی-استانی
 132. کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-۴-کاردانی-استانی
 133. اقیانوس‌ شناسی-۳-کارشناسی-کشوری
 134. مهندسی تولیدات گیاهی-۵-کارشناسی-کشوری
 135. کاردانی تولید و فرآوری خرما-۵-کاردانی-کشوری
 136. اقتصاد کشاورزی-۵-کارشناسی-ناحیه‌ ای
 137. علوم تربیتی-۱-کارشناسی-کشوری
 138. کاردانی علمی -کاربردی نوغان داری-۵-کاردانی-کشوری
 139. علوم آزمایشگاهی دامپزشکی-۱-کارشناسی-کشوری
 140. شیعه‌ شناسی-۴-کارشناسی-کشوری
 141. کارشناسی‌ ارشد پیوسته علوم قضایی-۴-کارشناسی ارشد-کشوری
 142. مربیگری ورزشی-۵-کارشناسی-کشوری
 143. اقتصاد اسلامی-۴-کارشناسی-کشوری
 144. ضدتروریسم-۵-کارشناسی-کشوری
 145. امنیت نرم-۵-کارشناسی-کشوری
 146. فناوری اطلاعات و ارتباطات-۴-کارشناسی-کشوری
 147. علوم فنی امنیت-۵-کارشناسی-کشوری
 148. پژوهشگری امنیت-۵-کارشناسی-کشوری
 149. حفاظت اطلاعات-۵-کارشناسی-کشوری
 150. امنیت اطلاعات-۵-کارشناسی-کشوری
 151. امنیت اقتصادی-۴-کارشناسی-کشوری
 152. امنیت بین‌ الملل-۵-کارشناسی-کشوری
 153. زیست فناوری-۱-کارشناسی-کشوری
 154. مهندسی صنایع مبلمان-۵-کارشناسی-کشوری
 155. مهندسی ورزش-۴-کارشناسی-کشوری
 156. کاردانی اتاق عمل-۱-کاردانی-استانی
 157. کاردانی هوشبری-۱-کاردانی-استانی
 158. کاردانی بهداشت عمومی-۲-کاردانی-استانی
 159. کاردانی علوم آزمایشگاهی-۱-کاردانی-استانی
 160. کاردانی تکنسین سلامت دهان-۱-کاردانی-استانی
 161. بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ ها-۲-کارشناسی-کشوری
 162. زیست‌ شناسی دریا-۱-کارشناسی-کشوری
 163. زیست‌ شناسی جانوری-۱-کارشناسی-کشوری
 164. زیست‌ شناسی گیاهی-۱-کارشناسی-ناحیه‌ ای
 165. فقه و حقوق مذاهب اسلامی-۴-کارشناسی-کشوری
 166. مطالعات امنیتی-۵-کارشناسی-کشوری
 167. شیمی محض-۲-کارشناسی-ناحیه‌ ای

برای آنکه درباره هر یک از رشته های فوق به اطلاعات جامعی دست یابید کافی است که با مشاوران ما با این دو شماره تماس حاصل فرمایید،
تا با معرفی رشته های دانشگاهی زیر گروه تجربی شما را در مسیر انتخاب رشته دانشگاهی خود یاری کنند.

و برای آگاهی از:

انتخاب رشته تجربی 

انتخاب رشته ریاضی 

انتخاب رشته انسانی 

مقالات ما را دنبال کنید.