حساسیت و اهمیت بسیار بالای انتخاب رشته در کنکور بر کسی پوشیده نیست. و همین میزان اهمیت است که بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری را ضروری می سازد.

مرکز مشاوره تلفنی کنکور

متأسفانه برخی از داوطلبان بدون آگاهی های لازم اقدام به انتخاب رشته کنکور می کنند.
و گاه با یک اشتباه سرنوشت ساز زحمات یک ساله خود را هدر می دهند.
برای پیشگیری از چنین اشتباهاتی و با در نظر گرفتن جبران ناپذیری این گونه اشتباهات، شایسته است که مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری را در اولویت قرار دهید.